STRONA GŁÓWNA    |    O FIRMIE    |   DOTACJE UE    | PRACA    |     ZAPYTANIA    |    KONTAKT   

OFERTY PRACYInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Data publikacji: 15 grudnia 2017 r.


Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/ENEO/2017 z dnia 27.11.2017 roku na stanowisko „Hydrolog”

Załącznik: Informajca o wyborze oferty_4_ENEO_2017.pdf


Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ENEO/2017 z dnia 27.11.2017 roku na stanowisko „Hydrolog”

Załącznik: Informajca o wyborze oferty_5_ENEO_2017.pdf


Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/ENEO/2017 z dnia 27.11.2017 roku na stanowisko „Biolog”

Załącznik: Informajca o wyborze oferty_6_ENEO_2017.pdf


Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/ENEO/2017 z dnia 27.11.2017 roku na stanowisko „Biolog”

Załącznik: Informajca o wyborze oferty_7_ENEO_2017.pdf


Dotyczy zapytania ofertowego nr 8/ENEO/2017 z dnia 27.11.2017 roku na stanowisko „Energetyk”

Załącznik: Informajca o wyborze oferty_8_ENEO_2017.pdf
DATA PUBLIKACJI: 27 LISTOPAD 2017

ENEO Systems Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stanowiska hydrologa, biologa oraz energetyka w związku z realizacją zadania polegającego na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w projekcie pod nazwą: „Gospodarka wodna o obiegu zamkniętym kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w terenach górskich - opracowanie projektu wielokierunkowego wykorzystania małej retencji” w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Zapraszamy osoby spełniające określone w konkursie warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.HYDROLOG

    POIR 1.1.1._zapytanie ofertowe_4 ENEO Hydrolog_2017 duza szybka sciezka.pdf


    POIR 1.1.1._formularz_oferty_4 ENEO Hydrolog_2017 duza szybka sciezka.docx

HYDROLOG

    POIR 1.1.1._zapytanie ofertowe_5 ENEO Hydrolog_2017 duza szybka sciezka.pdf


    POIR 1.1.1._formularz_oferty_5 ENEO Hydrolog_2017 duza szybka sciezka.docx

BIOLOG

    POIR 1.1.1._zapytanie ofertowe_6 ENEO Biolog_2017 duza szybka sciezka.pdf


    POIR 1.1.1._formularz_oferty_6 ENEO Biolog_2017 duza szybka sciezka.docx

BIOLOG

    POIR 1.1.1._zapytanie ofertowe_7 ENEO Biolog_2017 duza szybka sciezka.pdf


    POIR 1.1.1._formularz_oferty_7 ENEO Biolog_2017 duza szybka sciezka.docx

ENERGETYK

    POIR 1.1.1._zapytanie ofertowe_8 ENEO Energetyk_2017 duza szybka sciezka.pdf


    POIR 1.1.1._formularz_oferty_8 ENEO Energetyk_2017 duza szybka sciezka.docx